Åslaug Birgitte Græsvold

Journalist

Åslaug er journalist i Cloud Story.

Hun kom fra stillingen som journalist i Egmont-magasinet Kamille, der hun var i fem år. Før det var hun en mangeårig frilansjournalist i magasin-, ukes og dagspressen.

Åslaug har studert nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo, og journalistikk ved Merkantilt Institutt, nå Norges Kreative Høyskole.