Alexander Næss Skjønberg

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI

Alexander Næss Skjønberg er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI, der han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett. Han disputerte for doktorgraden i 2018 ved Universitetet i Oslo på avhandlingen «Fredsplikten i tarifforhold».

Skjønberg har publisert flere bøker og artikler om arbeidsrett. Han har tidligere vært konstituert dommer i Arbeidsretten og stipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo.