Amina Selimovic

Stpendiat

Alima Selimovic er doktorgradsstipendiat ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Doktorgradsprosjektet har tittelen The Perception and Position of Women Theologians within the Islamic Community of Bosnia-Herzegovina.

Masteroppgaven hennes fokuserte på islam i Bosnia-Herzegovina og på forfatterskapet til den muslimske tenkeren og politikeren Alija Izetbegović.