Anders Skyrud Danielsen

Folkehelseviter og epidemiolog

Anders Skyrud Danielsen er utdannet epidemiolog og folkehelseviter fra Universitetet i Oslo, med en mastergrad i internasjonal folkehelse.

Før han begynte å jobbe hos Kreftregisteret jobbet han som politisk rådgiver på Stortinget.