Andreas Holmedahl Hvidsten

Førsteamanuensis

Andreas Holmedahl Hvidsten (f. 1985) er førsteamanuensis i statsvitenskap ved MF Vitenskapelig høyskole. Han har jobbet særlig med politisk filosofi og idehistorie, knyttet til internasjonal og norsk politikk. Hvidstens seneste bok er Politiske ideer. Norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag (2022), som dette essayet er basert på.