Andreas Outzen

Hovedtillitsvalgt og lærer.

Forfatter av boka Vitnemålsfabrikken – fra konstruert til reell skolekrise? (Spartacus, 2023).