Anne Skevik Grødem

Sosiolog og forsker

Anne Skevik Grødem er sosiolog (dr.polit) og forsker på Institutt for samfunnsforskning (ISF). Hun har forsket på spørsmål om velferd, sosialpolitikk, fordeling og levekår i mange år, og har siden 2013 særlig jobbet med alderspensjon og eldre arbeidstakere. I perioden 2018–2022 var hun leder for PensjonsLAB, som var en langsiktig forskningssatsing finansiert av Arbeids- og Inkluderingsdepartementet.