Anne Mette Ødegård

Forsker, Fafo

Anne Mette Ødegård er forsker ved Fafo.

Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Prosjektleder for Fafo Østforum