Arne Stray-Pedersen

Lege og forsker

Overlege og førsteamanuensis, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus.