Arne Øgaard

Arne Øgaard (1952) er adjunkt med realfag og ernæringsfysiolog. Han er i dag redaktør i Pengevirke og lærer på Moss Videregående Steinerskole. Han har livserfaring fra jordbrukskollektiv og var med å starte Cultura Sparebank hvor han har hatt sentrale verv. Han startet som skribent i Gateavisa på midten av 70 tallet og siden skrevet et stort antall debattinnlegg og kronikker om pedagogikk, samfunn og livssyn. Hans tre siste bøker er «Mennesket er usynlig», «Terroristen som ingen ville tro» og «En tredje vei – ikke til høyre, ikke til venstre, men frem mot en mer rettferdig og bærekraftig fremtid».