Åse Røthing

Professor

Åse Røthing er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, knyttet til masterprogrammet Flerkulturell og internasjonal utdanning. Hun har doktorgrad innen religionssosiologi og kjønnsforskning.

De siste 12-13 årene har hun forsket på og skrevet om inkluderings- og ekskluderingsprosesser i skolens lærebøker, læreplaner og undervisning, knyttet til både seksualitet, kjønn, religion, kultur og etnisitet. Hun har blant annet skrevet boka Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning (2009, sammen med S. H. B. Svendsen) og hun var en av redaktørene av boka Empirisk etikk i pedagogiske praksiser (2014, sammen med G. Afdal og E. Schjetne).

Hun har nylig skrevet om rasisme som tema i norske læreplaner i Norsk pedagogisk tidsskrift (nr. 2/15) og var gjesteredaktør for et temanummer om mangfold i samme tidsskrift (nr. 3/15). Sammen med A. Midtbøen og J. Orupabo ved Institutt for samfunnsforskning, gjennomførte Røthing, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, en kartlegging av hvordan etniske og religiøse minoriteter behandles i læremidler for samfunnsfag og religionsfag på ungdomstrinnet og videregående skole.

(Rapportene er tilgjengelige på www.samfunnsforskning.no)