Askill Harkjerr Halse

Askill Harkjerr Halse er forsker II ved Transportøkonomisk institutt (TØI), gruppe for samfunnsøkonomiske metoder