Åslaug Marie Haga

Assisterende visepresident i FNs landbruksorganisasjon IFAD.

Åslaug Marie Haga har vært norsk diplomat og politiker (Sp).

Etter å ha vært politisk rådgiver og statssekretær i Utenriksdepartementet 1989–1990 og 1997–1999, var Haga statsråd i Kulturdepartementet 1999–2000, Kommunal- og regionaldepartementet 2005–2007 og Olje- og energidepartementet 2007–2008.

Haga var leder i Senterpartiet 2003–2008, innvalgt på Stortinget fra Akershus 2001–2009 og nestleder i Stortingets utenrikskomité 2001–2005.

Haga har sin yrkesbakgrunn fra utenrikstjenesten. Etter tiden som politiker har hun vært generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse 2011–2013 og direktør i Global Crop Diversity Trust. Nå er hun assisterende visepresident i FNs landbruksorganisasjon IFAD.