Axel Fjeld

Tillitsvalgt på jernbanen, master i filosofi fra UiB og leder LO i Bergen og Omlands Antirasistiske utvalg.

Axel Fjeld er tillitsvalgt på jernbanen, master i filosofi fra UiB og leder LO i Bergen og Omlands Antirasistiske utvalg.

Han har spesialisering innenfor fascismestudier, begjærsfilosofi og politisk filosofi.

Skribent uten tilknytning til vitenskapelig institusjon.