Benedicte Bull

Professor i statsvitenskap

Professor ved Centre for Development and Environment, Universitetet i Oslo.

Utdannet statsviter, og har i en årrekke forsket på Latin-Amerika. Forskningsinteressene er politisk økonomi, utviklingsøkonomi og latinamerikanske forhold.

Har bodd i Chile og ledet Norsk nettverk for latin-amerikaforskning.

Fikk i 2018 prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo.

Er fast spaltist i Dagsavisen og driver bloggen La Bulletina.