Camilla Serck-Hanssen

Professor i filosofi, UiO.

Camilla Serck-Hanssen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hennes spesialområde er Immanuel Kants filosofi, og hun tok sin PhD på hans begrep om selvbevissthet ved University of California.

Hun har hatt flere verv ved UiO, og har også deltatt aktivt i flere fora utenfor akademia.

Serck-Hanssen har vært medlem og varamedlem i PFU siden 2002, og hun er medlem av redaksjonsrådet i Nytt Norsk Tidsskrift.

Siden 2012 har hun også vært Leder av Etisk råd for forsvarssektoren.