Carlo Aall

Seniorforsker

Leder av Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (Noradapt) og seniorforsker ved Vestlandsforsking, Sogndal.