Cathrine S. Amundsen

Nestleder i For Velferdsstaten

Cathrine Strindin Amundsen har jobbet mange år i Senterpartiets stortingsgruppe, blant annet som rådgiver for helse- og omsorgskomiteen. Før det hadde hun fagansvar for arbeid- og sosial, utenriks- og forsvar og familie- og kultur.

Hun er utdannet lektor i historie, og har et bredt politisk engasjement. Hun har blant annet hatt verv i Senterpartiet, Nei til EU, Fredsinitiativet mot angrepskrig og Fellesutvalget for Palestina.