Cathrine Talleraas

Doktorgradsstipendiat PRIO

Cathrine Talleraas er doktorgradsstipendiat ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Her deltar hun i prosjektet TRANSWEL (Transnational Lives in the Welfare State).

Hun studerer statlige institusjoners forhold til mennesker som lever transnasjonale liv og hvordan velferdsstaten kan tilnærme seg de fordelene og ulempene som følger med en transnasjonal tilværelse.