Charles A. Kupchan

Professor i utenrikspolitikk

Charles A. Kupchan er styremedlem i Council on Foreign Relations, professor i utenrikspolitikk ved Georgetown University og har skrevet boken" Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World".