Charlotte Lysa

Postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.

Charlotte Lysa er postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på flyktninger i Saudi Arabia. Hun har skrevet doktorgrad om samfunn, politikk og fotball i Qatar og Saudi Arabia.