Cecilia Ingulstad

Cecilia Ingulstad er statsviter og jobber ved Universitetet i Oslo.

Hennes engasjementet for svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgen oppstod etter at hun fikk sin første barn i 2020. Ønsket om å jobbe for en system- og holdningsendring innen dette feltet gjorde at hun startet organisasjonen Barselopprøret i februar 2021 sammen med Aïda Leistad Thomassen.