Curt Rice

Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Curt Rice er rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er utdannet lingvist.

Han har tidligere vært professor i språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø, der han ledet UiT sitt første senter for fremragende forskning og senere ble prorektor for forskning.

Rice kommer opprinnelig fra USA.