Dag Morten Dalen

Professor, samfunnsøkonomi

Dag Morten Dalen er prorektor og professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Han har sin utdanning fra Universitetet i Oslo, og tilbrakte et år ved Institute d’Economie Industrielle i Toulouse i forbindelse med doktorgradsarbeidet.

Mye av Dalens forskning har vært knyttet til økonomisk regulering og styring av offentlig tjenesteyting og infrastruktur – både teoretisk og med anvendelser innfor energi, samferdsel og helse.

Dalen har deltatt i en departemental ekspertgruppe om konkurranse mellom offentlig og privat virksomhet, og jobbet som utreder for Stortingets granskingskommisjon for bankkrisen. Han har vært styremedlem i Nye Veier siden opprettelsen våren 2015

Som prorektor siden 2010 har Dalen jobbet med utvikling av BIs utdanningstilbud, internasjonale akkrediteringer og samarbeid med andre utenlandske handelshøyskoler.