Dag Henrik Tuastad

Dag Henrik Tuastad er førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet boken Palestinske utfordringer (2014) og var dessuten valgobservatør ved de palestinske valgene i 1996, 2005 og 2006.