Dana Manouchehri

Generalsekretær i LIM

Dana Manouchehri ledet organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold) som generalsekretær siden 2017.
LIM er en ikke-statlig organisasjon som arbeider for å fremme innvandrernes deltakelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet. Organisasjonen sier den ønsker å fungere som et talerør for liberale og sekulære verdier og motarbeide segregeringen av samfunnet på etnisk eller religiøst grunnlag.
Manouchehri kommer opprinnelig fra Iran, og har bodd i Norge siden 1985.