Dani Rodrik

Økonom

Dani Rodrik (født 14. august 1957 i Istanbul) er en tyrkiskfødt økonom, professor ved John F. Kennedy School of Government på Harvard University. og leder av International Economic Association.

Rodrik har skrevet boken Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy (Princeton University Press, 2017).

Han har særlig arbeidet innenfor internasjonal økonomi, økonomisk utvikling og politisk økonomi.

Problemstillinger rundt forutsetninger for en god økonomisk politikk og hvorfor noen myndigheter lykkes bedre enn andre har vært sentrale i hans forskning.

(Kilde: Wikipedia.no)