David Wengrow

Arkeolog og forfatter

David Wengrow er britisk arkeolog og professor i sammenlignende arkeologi ved Institutt for arkeologi, University College London. Sammen med David Graeber har han skrevet boka "Begynnelsen til alt. En ny fortelling om mennesket".