David Whyte

Kriminolog

David Whyte er professor i socio-legal studies ved Liverpool University. Whytes forskning fokuserer særlig på koblingen mellom juss og selskapers makt.