Eirin Andresen Betten

Frilansjournalist

Er utdannet litteraturviter med en master i engelsk fra University of Essex og NTNU. Utdannet journalist fra OsloMet.

Har jobbet som journalist i Morgenbladet og Klassekampen

Er redaksjonsmedlem i Litteratur på Blå

Har vært ansatt som lektor i engelsk ved Elvebakken VGS siden høsten 2013.

Jobber for tiden som frilansjournalist