Eivind Thomassen

Historiker

Eivind Thomassen er økonomisk historiker, foredragsholder og forfatter.

Han er medforfatter av boken "Norges Bank 1816-2016" (2016) og skriver for tiden bok om det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.