Elise Farstad Djupedal

Stipendiat, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Elise Farstad Djupedal er stipendiat på Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Hennes doktorgradsprosjekt handler om grunnskolen som kunnskapspolitikk.

Prosjektet tar utgangspunkt i historiske endringer i grunnskolens fagkrets og fagenes timetall.