Endre Harvold Kvangraven

Endre Harvold Kvangraven (f. 1982) er litteraturviter og økofilosof. Han har bodd i Afrika store deler av livet, men de seinere åra har han vært tilbake i Norge, hvor han forsker på forholda mellom mennesker og andre dyr, fra ulv til fugler, innen fagfeltet miljøhumaniora. Han har mastergrad fra Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo og er nå doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Studio Hjelm.