Erling Hess Johnsen

Statsviter

Erling Hess Johnsen jobber som programrådgiver i Fredskorpset og har tidligere vært praktikant ved Norges ambassade i Amman.

Midtøsten og utviklingspolitikk er hans primære interessefelt.

Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har også studert ved Birzeit University i Palestina, i tillegg til å ha skrevet en masteroppgave om internasjonal bistand til palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Tekstene i Agenda Magasin er skrevet i privat kapasitet og reflekterer ikke hans arbeidsgivers synspunkter.