Farhan Shah

Filosof

Farhan Shah er filosof med doktorgrad ved UiO. Shahs kompetanse- og interessefelt kretser rundt problemstillinger som blant annet religionens eksistensielle ressurser knyttet til klima/økokrisen, menneskets frihet, ansvar og autentisitet i den antropocene tidsalder, og forståelsen av radikalisering/ekstremisme, psykisk (u)helse og suicidalitet fra et eksistensielt perspektiv.

Foto: Odin Drønen