Farhan Shah

Stipendiat ved Teologisk fakultet ved UiO

Farhan Shah er stipendiat og islamforsker ved Det teologiske fakultet, UiO og islam-rådgiver ved forskningssenteret for prosesstudier, Claremont, California.

Studerer moderne islamsk filosofi og teologi.

Tok mastergrad i religion og samfunn ved UiO med masteroppgaven: "Towards a process-humanistic interpretation of Islam. Muhammad Iqbal`s concept of God".