Federico Finchelstein

Professor

Federico Finchelstein er professor i historie ved New School for Social Research og Eugene Lang College. Han har skrevet boka A Brief History of Fascist Lies.