Gabriella Bolstad

Koordinator og forskningsassistent ved NUPI

Gabriella Bolstad er koordinator og forskningsassistent i forskergruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun jobber også i konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet. Hun har arbeidserfaring fra utenriksdepartementet, kriminalomsorgen og Oslo kommune.

Gabriella har en mastergrad i internasjonale konfliktstudier fra King's College London og en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Aberystwyth University. Senere gjennomførte hun videreutdanning i risikoanalyse og terrorismeforebygging ved Universitetet i Stavanger.