Gabrielle Legrand Gjerdset

Student

Gabrielle Legrand Gjerdset (26) er masterstudent i historie ved UiO og skriver om Johan Sverdrups forhold til Kong Oscar II.

Hun er styremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), studentlaget til Oslo SV, og tidligere leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

Gabrielle har en bachelor i Europastudier ved Universitetet i Oslo.

Twitter
Følg Gabrielle på Twitter