Georg Picot

Professor

Georg Picot er professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Han forsker mest på arbeidsliv og velferdsstater i sammenliknende perspektiv. For tiden leder han et forskningsprosjekt om politisk regulering av lønninger og lavtlønnet arbeid, finansiert av Norges forskningsråd.