Glenn-Egil Torgersen

Glenn-Egil Torgersen er professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse, har doktorgrad i Psykologi (NTNU) og er medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi, klassen for Psykologi og Pedagogikk.