Gro Lillebø

Intensivsykepleie og forbundsstyremedlem, Norsk Sykepleierforbund

Gro Lillebø er intensivsykepleier, foretakstillitsvalgt St. Olavs hospital og forbundsstyremedlem Norsk Sykepleierforbund.