Guro Haugen Fossum

Lege

Guro Haugen Fossum jobber som lege i spesialisering ved Øre-nese-halsavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Hun har vært tillitsvalgt på avdelings-, klinikk- og foretaksnivå for Yngre legers forening. For tiden klinikktillitsvalgt.

I tillegg er hun PhD-student ved Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.