Halvor Kippe

Seniorforsker

Halvor Kippe er cand.scient. med hovedfag i eksperimentell partikkelfysikk og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Kippes arbeidsfelt inkluderer kjernefysisk ikke-spredning og nedrustning, eksportkontroll, radiologisk og kjernefysisk terrorisme. Han har i første rekke gjort seg bemerket som ekspert på atomprogrammene til Iran og Nord-Korea.