Heidi Svendsen Tessand

Psykologspesialis

Heidi er psykologspesialist, seksjonsleder for Stillasbyggerne, Ahus og tidligere visepresident i Norsk psykologforening.