Hengameh Abdoli

Mastergrad i samfunnsvitenskap, lokalpolitiker

Hengameh har en master i samfunnsvitenskap. Hun er vokst opp i Groruddalen, er aktiv Arbeiderpartiet og vara til bydelsutvalget i Alna. Hun er særlig engasjert i likestilling, barne- og menneskerettigheter.