Henrik Thune

Redaksjonsrådet, Agenda Magasin

Henrik Thune (f. 1969) er statsviter, forfatter, skribent og assisterende direktør for Norsk ressurssenter for fredsbygging.

Thune var tidligere tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt, har vært seniorrådgiver i Seksjon for Fred og Forsoning i Utenriksdepartementet og ansatt som prosjektleder i utenriksminister Jonas Gahr Støres sekretariat.

Han har utgitt en rekke bøker, deriblant «Krigsdansen. Historien om Saddams fall» og «Øyeblikkets triumf. Et oppgjør med den mediefikserte politikken».

Thune har skrevet fast for Dagbladet, Aftenposten og Morgenbladet.