Inger Skjelsbæk

Professor

Inger Skjelsbæk er professor Universitetet i Oslo og Institutt for Fredsforskning (PRIO).