Ingrid Stolpestad

Statsviter

Ingrid Stolpestad er statsviter og bor i Oslo. Hun har jobbet i flere utviklings- og menneskerettighetsorganisasjoner.