Ingrid Jasmin Vogt Evensen

Frilansskribent/fotograf

Ingrid Jasmin Vogt Evensen er utdannet i sosialantropologi og jus fra Universitetet i Oslo.

Hun har jobbet flere år på migrasjonsfeltet, blant annet i Menneskehandel-teamet på Hvalstad ankomsttransitt og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og bodd på Cuba i perioder siden 2015.