Ingrid Keenan

Juss-student, UiO

Ingrid studerer juss ved UiO, og er nå medarbeider i fengselsgruppa i Jussbuss.

Hun er tidligere 1. nestleder i Unge Venstre.